Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van UseYourNetwork.com

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft je toegang tot het exclusieve netwerk en de website van UseYourNetwork.com. Tevens ben je van harte welkom op de verschillende evenementen die UseYourNetwork.com zal organiseren.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website van UseYourNetwork.com onder de menuknop ‘Lid worden’.

UseYourNetwork.com neemt je aanmelding zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer je aanmelding is goedgekeurd, ontvang je van ons een bevestiging per mail met je persoonlijke login gegevens.

Het lidmaatschap start bij de verzending van de bevestiging van jouw lidmaatschap door UseYourNetwork.com.

Bij het aanmelden ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Eventuele veranderingen zullen direct worden doorgevoerd op de website van UseYourNetwork.com.

Om UseYourNetwork.com tot een succes te maken, is het van belang dat er verschillende relevante raakvlakken zijn tussen de leden. Om deze reden heeft UseYourNetwork.com dan ook de mogelijkheid een lidmaatschapsverzoek zonder opgaaf van reden te weigeren. UseYourNetwork.com heeft tevens het recht om op ieder moment een lid haar deelname te ontzeggen wanneer zij niet voldoet aan het huis regelement of anderszins niet voldoet aan de richtlijnen van een lidmaatschap. Uiteraard zal de lidmaatschapsbijdrage van die maand dan worden geretourneerd.

Heb je een kortingscode ontvangen van UseYourNetwork.com dan gelden speciale regels omtrent de maandelijkse bijdrage en het lidmaatschap. Deze zullen duidelijk worden vermeld bij de verstrekking van deze code.

Het lidmaatschapt is persoonlijk en niet overdraagbaar.

UseYourNetwork.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, het lidmaatschap en de activiteiten te wijzigen.

Lidmaatschap; kosten, betaling en aansprakelijkheid

Voor je lidmaatschap van UseYourNetwork.com vragen we een maandelijkse bijdrage van EUR 9.95. De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt achteraf maandelijks geïncasseerd door UseYourNetwork.com, aan het einde van de maand.

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken, per IDEAL kan betalen of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.

Deelname aan het netwerk, de activiteiten en het gebruik van het besloten platform wordt tijdelijk geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. (zonder opgaaf van reden) UseYourNetwork.com is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

UseYourNetwork.com behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard heb je de mogelijkheid de prijswijziging niet te accepteren en kan je direct je lidmaatschap opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Gebruik van het netwerk en het platform (de website) zijn altijd inclusief. UseYourNetwork.com organiseert ook diverse activiteiten en levert soms aanvullende diensten. Afhankelijk van de activiteit en of aanvullende dienst, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze eventuele extra kosten worden vooraf duidelijk aangegeven.

UseYourNetwork.com doet er alles aan om 24/7 bereikbaar te zijn. Helaas is het mogelijk dat de website op sommige momenten wegens onderhoudt of een technische storing uit de lucht is. Uiteraard doen we er alles aan om zo snel weer bereikbaar te zijn.

UseYourNetwork.com kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor eventuele onbereikbaarheid van de website, voor geleverde diensten, voor verstrekte informatie en of schade geleden uit interactie tussen de verschillende leden. UseYourNetwork.com is een dynamisch lidmaatschap, waar tal van leden informatie op plaatsen. UseYourNetwork.com kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste gegevens, informatie, contacten en overige zaken voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van UseYourNetwork.com en deelname aan het lidmaatschap.

Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen, participeren en gebruik maken van de verschillende diensten die aangeboden worden door UseYourNetwork.com, vindt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage plaats.

 

Opzeggen van je lidmaatschap

Uiteraard hopen we dat het lidmaatschap van UseYourNetwork.com je voldoende brengt en deze alinea nooit voor jou van toepassing zal zijn. Mocht je om wat voor een reden dan ook willen stoppen met UseYourNetwork.com, dan ontvangen wij deze graag per e-mail op useyournetwork@gmail.com.

Op het lidmaatschap is een opzegtermijn van 3 maanden van toepassing. Na bevestiging van je opzegging, zullen we de automatische incasso na 3 maanden automatisch stop zetten.

 

Lidmaatschapsrichtlijnen voor UseYourNetwork.com

UseYourNetwork.com is opgericht voor vrouwen tussen de 30 en 45 jaar met gelijke interesses op zowel het gebied van carrière als privé. Het doel is om met elkaar relevante tips en ervaringen te delen die jou en de andere leden kunnen helpen om tijd te besparen en diverse uitdagingen makkelijker te maken. Elkaar te inspireren om bepaalde stappen juist wel nu te nemen en niet te wachten tot alles in rustiger vaarwater is gekomen. Elkaar te motiveren je dromen te volgen en het excuus van tijd zo veel mogelijk te elimineren.

De kans dat een tip van een leuke locatie voor jou relevant is, is immers groter wanneer deze komt van iemand met dezelfde interesses en behoeften als jij. En iemand die een vergelijkbaar carrière pad bewandelt maar in een andere branche, kan je ongetwijfeld uitstekend adviseren over een uitdaging op het werk.

Vooral moet het lidmaatschap relevant, leuk en inspirerend zijn.

Om dit zo goed mogelijk te waarborgen zijn we op zoek naar leden met verschillende overeenkomende raakvlakken. Raakvlakken kunnen bijvoorbeeld zijn; leeftijd, een opleidingsniveau HBO of hoger, een bepaalde senior functie, de combinatie van kinderen en een drukke baan, etc.

Het is mogelijk dat nieuwe leden door andere leden worden aangedragen voor een lidmaatschap, maar uiteraard kan je je ook inschrijven als jij je aangesproken voelt door de missie van UseYourNetwork.com. Wij zullen je inschrijving dan met zorg in behandeling nemen en hopelijk mogen we je snel verwelkomen.

Om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen, zullen we streng zijn in ons toelatingsbeleid. Niet omdat we een elitair clubje willen oprichten, maar omdat we het relevant willen houden en er zorg voor willen dragen dat lidmaatschap een meerwaarde is.

Het kan dus zo zijn dat je lidmaatschap voor nu wordt afgewezen. Maar niet getreurd, we zijn pas net begonnen, dus wellicht starten we binnenkort een netwerk wat beter bij je past!

 

 

TELL ME YOUR TIP